Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI DESIGN TRADE, s.r.o., K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás nižšie informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide najmä o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „Nariadenie EÚ“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účelu, právnom základe aj dobe spracovania Vašich osobných údajov.

Toto vyhlásenie je uverejnené na našej webovej stránke www.openupdesign.sk, môžete sa tak k nemu kedykoľvek v budúcnosti vrátiť.

Kto je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., so sídlom Bratislavská 65, Galanta 924 01, Slovenská republika, IČO: 44 855 354, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 24025/T, oddiel Sro, (ďalej len „DESIGN TRADE, s.r.o.“ alebo „predávajúci“). Pri spracúvaní niektorých Vašich osobných údajov využívame aj naše webové sídlo https://www.openupdesign.sk (ďalej aj ako „Webová stránka“).

Aké Vaše údaje spracovávame a v akých situáciách?

A. KEDY SPRACOVÁVAME ÚDAJE NA ZÁKLADE VÁŠHO SÚHLASU?

Na základe Vášho výslovného súhlasu spracovávame Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch:

A.1.  Rozosielanie newsletterov a iných elektronických alebo obchodných oznámení, ak nie ste náš zákazník

− osobné údaje: e-mailová adresa

− právny titul: Váš súhlas

− účel(y): marketing

− Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru či iných elektronických obchodných oznámení, tak Vaše údaje spracovávame výlučne za účelom rozosielania našich elektronických obchodných oznámení.

A.2. Zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu

− osobné údaje: meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa, platobné údaje, obchodná história

− právny titul: Váš súhlas

− účel(y): poskytovanie služby zákazníckeho účtu

− Registráciou zákazníckeho účtu sa Vaše osobné údaje uložia do našej zákazníckej databázy. K zákazníckemu účtu sa môžete kedykoľvek prihlásiť cez našu webovú stránku https://openupdesign.sk/my-account/a v rámci svojho nastavenia si prezerať svoje objednávky, zostavovať nákupný zoznam, spravovať svoje zákaznícke hodnotenia či odber našich obchodných oznámení.

− Upozorňujeme, že po úspešnom vykonaní registrácie sú zaregistrovaným osobám automaticky, tj. bez potreby ďalšieho súhlasu, zasielané elektronické obchodné oznámenia našej spoločnosti. V prípade, že nebudete mať záujem tieto oznámenia dostávať, môžete sa z ich odberu odhlásiť buď:

 1. zaškrtnutím príslušného políčka v sekcii Moje údaje> Odber newsletteru v rámci nastavení Vášho zákazníckeho účtu; alebo
 2. prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@openupdesign.sk; alebo
 3. kliknutím na internetový odkaz, ktorý je obsiahnutý v zaslanom obchodnom oznámení a ktorý slúži na tento účel.

B. KEDY SPRACOVÁVAME ÚDAJE BEZ VÁŠHO SÚHLASU?

Bez vášho súhlasu môžeme spracovávať Vaše osobné údaje v nasledujúcich prípadoch na základe týchto právnych titulov a pre špecifikované účely:

B.1.     Návšteva našich webových stránok

 • osobné údaje: dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúce webové stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa, príp. report o chybách
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti a v zaistení prevádzky našich webových stránok)
 • účel (y): tvorba spojení s našimi online službami, štatistické účely, geolokalizácia, analýzy webu k jeho optimalizácii, remarketing, rozpoznanie podvodných klikov a internetových robotov, skrátenie dlhých URL (adries), ochrana webových formulárov (napr. pomocou služby reCAPTCHA), hlásenie a odstraňovanie chýb − Váš internetový prehliadač pri Vašom prístupe na našu webovú stránku odosiela automaticky na náš server Vaše vyššie uvedené údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie internetového spojenia s našou webovou stránkou.
 • Naše webové stránky na Vaše zariadenia, prostredníctvom ktorých sa na tieto naše webové stránky pripájate, ukladajú v súlade s právnymi predpismi tzv. cookies súbory. Viac info o cookies nájdete v sekcii „Čo sú to vlastne cookies?“ .
 • Prostredníctvom geolokalizácie je na základe IP adresy technicky možné ohraničiť lokalitu, kde sa nachádza internetový užívateľ. Aby ste mohli bezprostredne vidieť ponuky a výrobky predajne DESIGN TRADE, s.r.o., ktoré ste najbližšie, sú získavané a používané údaje z Vašej IP adresy za účelom geolokalizácie. Uloženie IP adresy po skončení užívania sa na účely geolokalizácie nevykonáva.

B.2.  Plnenie zmluvy o kúpe tovaru / poskytovaní služieb uzatvárané s Vami cez náš eshop/webové stránky vr. vybavenia prípadných reklamácií

 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu, detaily Vašich objednávok (v prípade dohody o poskytnutí cenovej záruky)
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku (napr. kúpa, dohody o poskytnutí cenovej záruky atď.), vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie (vr. poistenia obchodu)
 • Osobné údaje spracovávame potom, čo údaje zadáte na našej webovej stránke do vstupného poľa alebo nám ich zašlete e-mailom.

B.3. Plnenie zmluvy o kúpe tovaru / poskytovaní služieb uzatvárané s Vami v našej kamennej predajni (okrem zmlúv uvedených nižšie) vr. vybavenia prípadných reklamácií

 • osobné údaje: meno a priezvisko, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu, detaily Vašich nákupov (v prípade dohody o poskytnutí cenovej záruky)
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku (napr. kúpa, dohody o poskytnutí cenovej záruky atď.), vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie (vr. poistenia obchodu)
 • Osobné údaje v súvislosti s nákupom v našej kamennej predajni spracovávame, len ak tieto údaje oznámite nášmu zamestnancovi z dôvodu vystavenia daňového dokladu a zaevidovaní tohto dokladu do našej účtovnej evidencie. Osobné údaje spracovávame ďalej za účelom poistenia s Vami uzatváraného obchodu.

B.4. Plnenie s Vami uzatváranej zmluvy o prenájme náradia/…. vr. vybavenia prípadných reklamácií

 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, príp. emailová adresa, IČO (v prípade, že je k dispozícii), príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu, číslo vodičského preukazu (v prípade prenájmu vozidiel), EČV vozidla, za ktorý sa zapája vozík (v prípade výpožičky prívesného vozíka),  č. OP,
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti,
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie a ochrana majetku našej spoločnosti
 • Osobné údaje spracovávame len za účelom realizácie zmluvy.

B.5. Rozosielanie newsletterov a iných obchodných oznámení, ak ste náš zákazník

 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, (v prípade založeného zákazníckeho účtu) ostatné údaje evidované v rámci zákazníckeho účtu
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej podnikateľskej činnosti)
 • účel(y): marketing
 • Ak ste náš zákazník, tak v súlade s recitálom 47 Nariadenia EÚ môžeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom priameho marketingu, konkrétne za účelom rozosielania obchodných oznámení našej spoločnosti. Toto spracovanie ukončíme, akonáhle nám dáte najavo, že si tieto obchodné oznámenia už neželáte dostávať. Tak môžete urobiť buď:
 • ak máte v našej spoločnosti založený zákaznícky účet, tak zaškrtnutím políčka na odhlásenie odberu v sekcii Moje údaje> Odber newsletteru v rámci nastavení Vášho zákazníckeho účtu, na ktorý sa môžete prihlásiť cez webovú stránku https://www.openupdesign.sk/……………; alebo
 • prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@openupdesign.sk;
 • kliknutím na internetový odkaz, ktorý je obsiahnutý v zaslanom obchodnom oznámení a ktorý slúži na tento účel.

B.6.  Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, príp. adresa, telefónne číslo alebo IČO, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť (v prípade, že ste náš zákazník či sa následne stanete naším zákazníkom), oprávnený záujem (v ostatných prípadoch)
 • účel (y): komunikácia so zákazníkmi či záujemcami o nami ponúkaný tovar
 • Údaje, ktoré vyplníte do kontaktného formulára, budeme spracovávať výhradne za účelom Vášho skontaktovania a odpovede na Vašu správu, a to po dobu uvedenú v sekcii „Ako dlho sú u nás Vaše osobné údaje uložené?“.

B.7. Súčinnosť s orgánmi verejnej moci

 • osobné údaje: rôzne podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci
 • právny titul: plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): rôzne podľa konkrétnej požiadavky orgánu verejnej moci

B.8. Vedenie účtovníctva

 • osobné údaje: fakturačné údaje (meno a priezvisko, fakturačná adresa, IČO a DIČ)
 • právny titul: plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): účtovná evidencia

B.9. Vymáhanie dlžných pohľadávok voči zákazníkom

 • osobné údaje: všetky údaje súvisiace so zmluvným záväzkom medzi našou spoločnosťou a našimi zákazníkmi v omeškaní
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v našom nároku na úhradu dlžných pohľadávok)
 • účel(y): evidencia a vymáhanie pohľadávok
 • Osobné údaje tých zákazníkov, ktorí sa ocitnú v omeškaní s úhradou našich pohľadávok a ktorí napriek našim výzvam odmietajú plniť riadne a včas svoje zmluvné záväzky voči našej spoločnosti, spracovávame s cieľom vymôcť naše dlžné pohľadávky.

B.10. Interakcia na profiloch našej spoločnosti na sociálnych sieťach

 • osobné údaje: obsah interakcií s užívateľmi sociálnych sietí (obsah uverejnených príspevkov, odporúčania atď.), demografické údaje o užívateľoch sociálnych sietí (údaje o veku, bydlisku, pohlavie, jazyku atď.)
 • právny titul: pri komunikácii s užívateľmi rôzne (závislé na obsahu komunikácie), oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti)
 • účel (y): komunikácia s užívateľmi cez sociálnu sieť, marketing, štatistické účely

B.11. Plnenie ostatných s Vami uzatváraných zmlúv

 • osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, príp. platobné údaje, príp. kontaktné údaje Vášho zástupcu
 • právny titul: plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

B.12. Plnenie akýchkoľvek zmlúv uzatváraných s našim zmluvným partnerom, ktorého

ste zamestnancom a / alebo inou kontaktnou osobou

 • osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaj o našom zmluvnom partnerovi, ktorého ste zástupcom, údaje zo vzájomnej komunikácie
 • právny titul: oprávnený záujem našej spoločnosti
 • účel (y): realizácia zmluvného záväzku s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou
 • Osobné údaje spracovávame len za účelom realizácie zmluvy s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou.

Z akých zdrojov pochádzajú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame?

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na účely popísané v sekcii „Aké Vaše údaje spracovávame a v akých situáciách?“, pochádzajú z týchto zdrojov:

a) údaje ste nám poskytol / -a Vy napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy či v rámci súhlasu so

spracovaním osobných údajov; alebo

b) údaje nám poskytol náš zmluvný partner, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou; alebo

c) vo vybraných odôvodnených prípadoch údaje získavame z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register.

Kto je príjemcom osobných údajov, ktoré o vás ako Prevádzkovateľ spracovávame?

Vaše osobné údaje odovzdávame iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:

1. Odovzdanie s cieľom plnenia zmluvy (doručenie tovaru, montáž, autodoprava)

Ak to bude nutné k vykonaniu zmluvy uzatvorenej s Vami či s našim zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, poveríme aj iné spoločnosti a jednotlivcov plnením úloh pre našu spoločnosť.

V rámci reklamačného konania môžu byť Vaše údaje odovzdané dodávateľovi tovaru, ktorý je povinný sa k reklamácii vyjadriť. Údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Pre doručenie tovaru objednaného Vami či naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, môžu byť Vaše údaje sprístupnené prepravným spoločnostiam a spoločnostiam poskytujúcim baliace služby.

Ďalej Vám pri tovare objednanom v rámci e-shopu ponúkame možnosť sledovania zásielky, vďaka ktorej si môžete kedykoľvek overiť stav svojej zásielky. Sledovanie zásielky pre nás zabezpečuje externý dodávateľ služieb.

Podobne, ak si na našej predajni objednáte zároveň autodopravu u nás zakúpeného tovaru, tak príslušným autodopravcom s ktorými spolupracujeme, poskytneme Vaše osobné údaje potrebné pre realizáciu objednanej autodopravy.

V niektorých prípadoch (napr. v prípade reklamácie u cezhraničného obchodu) môžeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu odovzdať aj niektorej našej dodávateľskej spoločnosti nachádzajúcej sa v inej členskej krajine EÚ alebo EHP.

Vyššie uvedení poskytovatelia služieb dostanú len prístup k takým osobným informáciám, ktoré sú potrebné na splnenie príslušnej činnosti. Týmto poskytovateľom služieb je zakázané používať Vaše osobné informácie na iné účely. Ak je to zo zákona nutné, sú s týmito poskytovateľmi služieb uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

2. Odovzdanie za účelom realizácie platby

Odovzdávame Vaše platobné údaje v rámci realizácie platieb pri nákupe na našom e-shope príslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb. Ak ste sa na vykonanie nákupu prihlásil ako zaregistrovaný zákazník (tj. prihlásenie do zákazníckeho účtu) a ak budete platiť on-line platobnou kartou, máte možnosť uložiť tento spôsob platby aj pre ďalšie nákupy (Aktivácia služby “Expresná platba”) a tak urýchliť svoje budúce nákupy. Poskytovateľ platobných služieb uloží v tomto prípade údaje o Vami zvolenej platobnej karte pre budúce platby, takže nemusíte pri ďalšom nákupe znovu zadávať číslo a typ karty, kód CVV2 / CVC2 a platnosť karty ani nebudete platbu kartou potvrdzovať zadaním SMS od Vašej banky (deaktivácia 3D Secure). Službu Expresná platba môžete vo svojom zákazníckom účte kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť v sekcii Moje údaje.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

3. Odovzdanie orgánom verejnej moci (napr. na základe súdneho príkazu)

Na základe nariadenia príslušných orgánov verejnej moci sme zo zákona povinní v jednotlivých prípadoch poskytnúť v rámci súčinnosti informácie o spracovávaných osobných údajoch, napr. keď je to nutné z dôvodu trestného stíhania.

4. Webová analýza

Aby sme stále zlepšovali a optimalizovali obsah našej webovej stránky a užívateľský komfort, používame analytické technológie spoločnosti Webtrends Inc. s produktom “Webtrends Analytics”, spoločnosti Webtrekk s produktom “Webtrekk Analytics”, spoločnosti Optimizely Inc. s produktom “Optimizely”, spoločnosti Web Art AG s produktom “Iridion Optimization Suite” a spoločnosti Google Inc. s produktom “AdWords Conversion Tracking”. V tejto súvislosti sa zhromažďujú a štatisticky vyhodnocujú session dáta (údaje o relácii) a údaje o interakcii návštevníkov webovej stránky. Za týmto účelom sa používajú cookies. Session dáta (údaje o relácii) a údaje o interakciách sa nikdy nespracovávajú v personalizovanej podobe, ale výhradne anonymne.

Čiastočne sa analytické údaje prenášajú na server zodpovedajúcej analytickej služby v členskom štáte EÚ alebo mimo EÚ (napr. do USA) a tam sú ukladané. Informácie sú prípadne prenášané k tretím osobám, pokiaľ je to zo zákona prípustné, alebo ak takéto tretie osoby spracovávajú údaje z poverenia nášho poskytovateľa služieb. Ani my, ani služby analýzy webu nebudú prepájať údaje o Vašej IP adrese s inými údajmi, ktoré sme my alebo náš poskytovateľ služieb uložili. Naša webová stránka používa nasledujúce analytické služby:

Webtrends Analytics

????.

Webtrekk Analytics

????.

Google Adwords a Conversion Tracking

????.

Optimizely

????.

Iridion Optimization Suite

????.

Bing Universal Event Tracking (UET)

????.

Channel Pilot Solutions

????.

5. Office 365

Naša spoločnosť používa službu Office 365 od spoločnosti Microsoft Corporation, so sídlom

One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Spoločnosť Microsoft podlieha

programu zvanému Privacy Shield (tzv. štít súkromia) medzi EÚ a USA.

6. Odovzdanie IP-adresy u skrátených URL (adries) a na účely ochrany internetových formulárov

Ku skráteniu dlhých URL (adries) používame na našich webových stránkach službu  “Checkdomain” od spoločnosti Checkdomain GmbH, so sídlom Große Burgstraße 27/29, 235 52 Lübeck. Pri použití takto skráteného odkazu sa Vaša IP-adresa odovzdá na server spoločnosti Checkdomain GmbH. Akékoľvek takto uložené údaje sa vymažú najneskôr do 7 dní. Viac informácií (vrátane možnosť znemožniť spracovanie Vašich dát cez Checkdomain nájdete tu: https://www.checkdomain.de/agb/datenschutz/#heading-29.

S cieľom ochrany internetových formulárov užívame aj službu reCAPTCHA od spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (ďalej len “Google”). Táto služba vyžaduje odovzdanie Vašej IP-adresy a prípadne ďalších dát, ktoré sú pre ňu nevyhnutné. Na tieto údaje sa aplikujú ustanovenia spoločnosti Google o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o týchto opatreniach pozri:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Spoločnosť Google je súčasťou obchodnej skupiny vedenej spoločnosťou Google LLC, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorá podlieha programu zvanému Privacy Shield (tzv. štít súkromia) medzi EÚ a USA.

7. Odovzdanie za účelom vymáhania našich dlžných pohľadávok a v prípade incidentov

v našich predajniach

Ak sa voči nám ocitnete v omeškaní s plnením Vašich zmluvných povinností a nebudete reagovať na naše výzvy na ich riadne splnenie, môžeme Vaše osobné údaje odovzdať spoločnosti, ktorá pre našu Spoločnosť zabezpečuje vymáhanie dlžných pohľadávok.

Osobné údaje návštevníkov našich predajní môžu byť sprístupnené tzv. detektívom v prípade krádeže či iného incidentu na našej predajni, ak je tento incident zachytený na videozázname alebo ak je návštevník pristihnutý priamo pri takomto incidente.

Naša spoločnosť nemá v úmysle odovzdávať v súvislosti s vyššie uvedeným Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

SOCIÁLNE PLUGINY

Čo sa týka tzv. sociálnych pluginov, tak s cieľom ochrany Vášho súkromia pri návšteve našich webových stránok nepoužívajú naše webové stránky sociálne pluginy poskytovateľov sociálnych sietí. Zakomponovali sme do našich webových stránok iba grafické odkazy na poskytovateľov sociálnych sietí (napr. www.facebook.com). Tým nemá Váš prehliadač možnosť vytvoriť priame spojenie so serverom poskytovateľov sociálnych sietí. Naša spoločnosť však nepreberá zodpovednosť za ochranu osobných údajov a procesy stránok, na ktoré tieto odkazy odkazujú.

Ak však s nami interagujete na profile našej spoločnosti na sociálnych sieťach, má samozrejme príslušný poskytovateľ sociálnej siete prístup aj k Vašim údajom, pričom tento poskytovateľ sa môže nachádzať aj v krajinách mimo EÚ, v ktorých môže byť osobným údajom poskytovaná nižšia úroveň ochrany ako v rámci EÚ. Avšak spoločnosť Twitter, Inc., so sídlom 1355 Market Street # 900, San Francisco, California 94103, USA, spoločnosť Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, ako aj spoločnosť Google LLC, ovládajúca skupinu Google a prevádzkujúca aplikáciu Youtube, podliehajú programu zvanému Privacy Shield (tzv. štít súkromia) medzi EÚ a USA. Všetky Privacy Shield certifikáciesú k dispozícii tu: https://www.privacyshield.gov/list. Na základe rozhodnutia Európskej komisie 2016/1250 z 12.07.2016 je úroveň ochrany poskytovanej osobným údajom v rámci Privacy Shield uznaná ako rovnocenná úrovni ochrany poskytovanej Európskou Úniou.

Upozorňujeme, že sociálne siete spravidla používajú cookies, ktorá sa ukladajú na koncové zariadenia užívateľov siete. Znemožnenie ukladania týchto cookies do budúcnosti je možné vykonať kliknutím na nasledujúci odkaz http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/, príp. tak možno urobiť v nastavení jednotlivého webového prehliadača.

AKO DLHO SÚ U NÁS VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ?

Vaše osobné údaje sú u nás spravidla uložené po dobu realizácie nášho vzájomného zmluvného vzťahu s Vami či s naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, a ďalej potom počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nášho alebo aj Vášho súvisiaceho nároku.

Ak však Vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, potom sú takéto Vaše osobné údaje u nás uložené najdlhšie po tú dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, tj. spravidla po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu, alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte ešte pred uplynutím tejto doby.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu s cieľom zasielania elektronických obchodných oznámení, uchovávame ich po dobu realizácie nášho zmluvného vzťahu s Vami či s naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom či inou kontaktnou osobou, a po jeho ukončení ďalej po dobu 3 rokov, najdlhšie však do okamihu, keď proti takémuto spracovaniu vznesiete námietky.

V prípadoch, kde nám to ukladá záväzný právny predpis, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, predpísaný čas. Vaše osobné údaje uchovávame tiež na obdobie vedenia prípadných súdnych sporov.

Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára (a alebo mailom či obdobne) a ak sa nejedná o plnenie zmluvy či prevedenie opatrení pred uzavretím zmluvy, budeme Vaše osobné údaje spravidla uchovávať po dobu vybavenia vašej požiadavky a následne počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek súvisiaceho nároku.

IP-adresy sa spravidla ukladajú len dočasne pre vytvorenie internetového spojenia. Ak sa používajú pre optimalizáciu webu či na reklamné účely, sú následne anonymizované a naďalej spracúvané iba v anonymnej forme.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A KDE ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte voči nám nasledujúce práva:

1) Právo na prístup

Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Z pozície Prevádzkovateľa Vašich osobných údajov Vám poskytneme aj kópiu Vašich spracúvaných osobných údajov.

2) Právo na opravu

Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

3) Právo na výmaz

Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolal / -a ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie;
 • vzniesol / -a ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie alebo ste vzniesol / -a námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako Prevádzkovateľa vzťahuje;
 • Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4) Právo na obmedzenie spracovania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • poprel / -a ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • naša spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • vzniesol / -a ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia EÚ, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5) Právo na prenosnosť údajov

V prípadoch spracovania založených na súhlase alebo zmluve a spracovávaných automatizovane máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám ako Prevádzkovateľovi poskytol / -a, a právo odovzdať tieto údaje inému Prevádzkovateľovi a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

6) Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste nám udelil / -a súhlas, kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. K odvolaniu súhlasu v jednotlivých prípadoch spracovania Vašich osobných údajov nájdete viac informácií v sekcii „Možno udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať? Ak áno, tak ako / kde?“.

7) Právo namietať

Môžete voči nám kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu a na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

8) Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/.

V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov sa môžete so svojimi žiadosťami, otázkami či sťažnosťami obracať na nás  e-mailom na e-mailovej adrese info@openupdesign.sk či telefonicky

na tel. č. +421 905 563 999

Uplatnenie Vašich vyššie uvedených práv je bezplatné, ak z právnych predpisov nevyplýva niečo iné.

Je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľný, alebo povinný?

Udelenie akéhokoľvek súhlasu, špecifikovaného v sekcii „Ako Prevádzkovateľ aké Vaše údaje spracovávame a v akých situáciách?“, je úplne dobrovoľné a slobodné. Udelenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov nie je podmienkou na získania akéhokoľvek tovaru ponúkaného našou spoločnosťou.

Možno udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať? Ak áno, tak ako / kde?

Akýkoľvek Vami nám udelený súhlas, špecifikovaný v sekcii Ako Prevádzkovateľ aké Vaše údaje spracovávame a v akých situáciách?, môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať, a to nižšie uvedenými spôsobmi.

Súhlas so zasielaním elektronických obchodných oznámení našej spoločnosti možno odvolať buď:

1. kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom obchodnom oznámení; alebo

2. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@openupdesign.sk

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti s registráciou a vedením zákazníckeho účtu možno odvolať buď:

1. zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@openupdesign.sk

Prípadné Vaše odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov však nebude mať účinky na spracovanie, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávaným bez vášho súhlasu?

Proti takémuto spracovaniu Vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku.

Čo robí naša spoločnosť pre bezpečnosť Vašich osobných údajov?

Naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu Vašich osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti ich strate a zničeniu.

So svojimi prístupovými údajmi by ste mali vždy zaobchádzať ako s dôvernými. Aj preto Vám odporúčame úplne zavrieť okno prehliadača potom, čo ukončíte prezeranie našich webových stránok.

U platieb pomocou platobných kariet je na základe vyžiadania tzv. kontrolného čísla platobnej karty pri objednávke použitá dodatočná bezpečnostná vlastnosť. Používame technológiu 3DSecure Code.

Kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť našej platformy a intenzívne riešime otázky dátovej bezpečnosti.

Ak by ste však narazili na možné bezpečnostné medzery, čo najrýchlejšie nám ich prosím oznámte! Na našu e-mailovú adresu info@openupdesign.sk nám tak prosím pošlite čo najpodrobnejšiu špecifikáciu príslušnej slabiny, presnú URL a tiež popis, ako ste na slabinu narazili (ideálne vrátane kópie obrazovky atď.). Ďakujeme Vám.

Čo sú to vlastne cookies?

1. Pri spracúvaní niektorých Vašich osobných údajov využívame aj webové sídlo https://www.openupdesign.sk (ďalej aj ako „Webová stránka“).

2. Webová stránka využíva súbory typu cookies. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý Web stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si Webová stránka na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve Webovej stránky alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok nemusíte opätovne uvádzať.

Cookies sú malé textové dátové súbory, ktoré si Váš prehliadač trvale ukladá a ktoré slúžia na to, aby prezentácia internetu bola celkovo užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies nijako nepoškodia Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy.  Pomocou cookies sa dá pre väčšie pohodlie používateľov lepšie vystavať internetová stránka a opätovne rozpoznať používateľa – nie ako konkrétnu osobu, ale ako niekoho, kto má vo svojom prehliadači cookies uložené. Napriek tomu cookies nie sú pre počítač nebezpečné, pretože nemôžu prenášať vírusy ani načítať dáta z pevného disku.

3. Využívame vlastné súbory cookies (tzv. first party cookies) za účelom optimalizovania funkcií Webovej stránky a lepšieho používateľského komfortu návštevníka Webovej stránky, ako aj cudzie cookies (tzv. third party cookies) za účelom zobrazovania tzv. behaviorálnej reklamy.

4. Webová stránka využíva aj tzv. krátkodobé cookies, ktoré sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z Vášho počítačového systému, resp. iných Vašich koncových zariadení vymažú. Avšak v niektorých prípadoch môže dochádzať aj k spracúvaniu tzv. dlhodobých cookies, ktoré ostávajú v zariadení koncového používateľa, pričom nám umožňujú rozpoznať, že Webovú stránku opätovne navštevuje dané zariadenie koncového používateľa, čo môže byť v závislosti od nastavení vykonaných používateľom spojené napr. s pamätaním si prednastaveného prístupového hesla a pod.

5. Touto cestou Vás a všetkých návštevníkov Webovej stránky informujeme o tom, že všetky súbory cookies, ktoré Webová stránka môže ukladať v koncovom zariadení akéhokoľvek návštevníka Webovej stránky možno kontrolovať a vymazať. Vhodným nastavením internetového prehliadača je možné účinne a úplne zamedziť využívaniu súborov typu cookies. Konkrétne informácie a inštrukcie k nastaveniam jednotlivých typov internetových prehliadačov je možné nájsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ a informácie potrebné k vymazaniu súborov typu cookies z technického zariadenia používateľa je možné nájsť tu: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/. Vo všeobecnosti je možné uviesť, že je potrebné v internetovom prehliadači zapnúť funkciu, ktorá sa zvykne označovať ako „Ochrana pred sledovaním“.

6. V prípade ak internetový prehliadač využitý Vašim koncovým zariadením povoľuje Webovej stránke využívať na vstup a prezeranie jej obsahu súbory typu cookies, sme oprávnení považovať tento stav za vyjadrenie Vášho platného súhlasu s používaním súborov cookies.

7. Na Webovej stránke používame aj internetovú analytickú službu od spoločnosti Google Inc. a  pričom však nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) Dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics a Google adWords.

8. Google Analytics a Google adWords na analýzu Vášho správania na Webovej stránke tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa Webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa Webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana súkromia Dotknutej osoby. Google Inc. využíva informácie získané počas Vášho používania Webovej stránky, aby vyhodnotil používanie Webovej stránky používateľmi, vystavil reporty o aktivitách na Webovej stránke a aby nám poskytol ďalšie služby spojené s používaním Webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics a Google adWords je možné opäť zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (plug in) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

9. Službu Google Analytics a Google adWords môžeme na Webovej stránke využívať aj na generovanie on-line reklamy prostredníctvom remarketingu, i.e. výstupy z našej marketingovej komunikácie môžu zobrazovať aj odlišní poskytovatelia digitálnych služieb a internetového obsahu vrátane Google Inc, na rôznych internetových stránkach, ktoré v budúcnosti, po ukončení návštevy Webovej stránky, budú zobrazované na Vašom zariadení.

10. Využívame tiež reporty Google Analytics, aby sme mohli viesť efektívnejšiu marketingovú komunikáciu, pričom môže dochádzať aj k spracúvaniu demografických charakteristík a záujmov viažucich sa k Dotknutým osobám (napr. vek, pohlavie, záujmy) získané spoločnosťou Google Inc., ktoré môžeme takisto využívať. Pri spracúvaní dát prostredníctvom využívania služby Google Analytics však nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje, nakoľko nedisponujeme dostatočným identifikátorom, ktorý by umožňoval Vašu priamu, či nepriamu identifikáciu.

11. Zobrazenie personalizovaných reklamných bannerov zo strany Google môžete odmietnuť prostredníctvom nasledujúceho odkazu.

12. Ďalšie informácie o využívaní údajov spoločnosťou Google Inc. v kontexte používania Webovej stránky môžete nájsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

13. Súčasne Vás informujeme, že ak ste počas návštevy a používania Webovej stránky prihlásení do iných internetových služieb od spoločnosti Google Inc. môže zo strany spoločnosti Google Inc. dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Na toto spracúvanie osobných údajov nemáme žiadny dosah a ani vplyv a ani na ňom nijakým spôsobom neparticipuje.

14. Spoločnosť Google Inc. je v súvislosti s používaním Webovej stránky Dotknutými osobami, treťou stranou v postavení samostatného prevádzkovateľa. Viac informácií o aktuálnych pravidlách ochrany súkromia prijaté spoločnosťou Google Inc. môžu Dotknuté osoby nájsť tu: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=sk

15. Na propagáciu našich tovarov a služieb využívame aj sociálnu sieť Instagram, prevádzkovanú spoločnosťou Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Disponujeme však len administrátorskými oprávneniami pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily zriadené na tejto sociálnej sieti. Táto spoločnosť je totiž v postavení samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, pričom spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje v zmysle podmienok ustanovených spoločnosťou Instagram.  Z tohto dôvodu môže zo strany sociálnej siete Instagram dochádzať k poskytovaniu Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, pričom nad týmto spracovaním osobných údajov nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň. Prehľad doplnkov pre sieť Instagram, ich vlastnosti a spôsob spracovania Vašich osobných údajov nájdete na webovej adrese: https://help.instagram.com/519522125107875.

16. Na našej Webovej stránke využívame aj doplnky sociálnej siete Facebook, v podobe služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing a iné, ktoré sú poskytovaná spoločnosťou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Prostredníctvom nášho firemného profilu na sociálnej sieti Facebook súčasne propagujeme aj naše tovary a služby. V prípade návštevy našej Webovej stránky, ktorá obsahuje takýto doplnok, vznikne medzi Vaším prehliadačom a sociálnou sieťou prepojenie. Sociálna sieť následne získa informáciu o návšteve Webovej stránky z Vášho prehliadača. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásení, môže byť Vaša návšteva priradená k Vášmu profilu na sociálnej sieti. Akékoľvek informácie a metadáta vyprodukované činnosťou doplnku, môže prevádzkovateľ sociálnej siete následne uložiť. Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že ste klikli na našu reklamu na Facebooku a boli  ste presmerovaní na našu Webovú stránku. Nemáme však prístup k údajom iných stránok, ktoré ste navštívili. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel nám slúžia na zostavovanie štatistík o  využívaní našich facebookových reklamných kampaní. Pritom však nezískavame nijaké informácie, pomocou ktorých by Vás bolo možné identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cielene zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach, prípadne stránkach spolupracujúcich so spoločnosťou Facebook. My však nezískavame nijaké informácie adresnosti tejto reklamy voči konkrétnym osobám. Bližšie informácie o účele a objeme získaných informácií a spracovaní Vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako aj o možnosti nastavení pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania dát sociálnej siete Facebook, ktoré sú k nahliadnutiu tu. Zobrazovanie on-line reklám založených na záujmoch od Facebooku a ďalších zúčastnených spoločností môžete odmietnuť tu. Ak chcete zabrániť získavaniu týchto Vašich osobných údajov, je potrebné odhlásiť sa pred návštevou našej Webovej stránky zo sociálnej siete.

17. Na záver Vás upozorňujeme na to, že ak deaktivujete inštaláciu cookies, nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok (napr. nebudete môcť nakúpiť v našom e-shope). Preto Vám odporúčame, aby ste cookies ponechali aktivované. S cookies zachádzame bezpečne.

Čo sú to technické procesy kódovania?

Spoločnosť DESIGN TRADE, s.r.o., potrebuje Vaše osobné údaje napr. na platobné procesy alebo na prihlásenie sa do zákazníckeho účtu dostupného na webových stránkach https://www.openupdesign.sk/. Aby sa Vaše osobné údaje nedostali do nesprávnych rúk, využíva DESIGN TRADE, s.r.o., na prenos týchto údajov technické procesy kódovania. Prenos zakódovaných dát poznáte podľa zobrazenia uzamknutého symbolu, napr. kľúča alebo zámku, na štatusovej lište Vášho prehliadača.

Tento proces prenosu údajov je osvedčený. Vaše údaje sú prenášané v zakódovanej podobe tak, aby ich nemohli dekódovať tretie osoby. DESIGN TRADE, s.r.o., k tomu používa najnovšie technológie a vykonáva pravidelné audity.

Automatizované rozhodovanie

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, uvedenom v článku 22 ods. 1 a 4, Nariadenia.

Máte ešte otázky?

Pre všetky otázky a poskytnutie informácií k Vašim údajom alebo na ochranu osobných údajov zo strany spoločnosti DESIGN TRADE, s.r.o., nás kontaktujte  na tel č.: +421 905 563 999 alebo na e-maile: info@openupdesign.sk.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné ku dňu: 01.11.2020

DESIGN TRADE, s.r.o., so sídlom Bratislavská 65, Galanta 924 01, Slovenská republika, IČO: 44 855 354, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 24025/T, oddiel Sro.